Realizacje

Rok 2020

 • Likwidacja skutków oraz stabilizacja osuwiska w rejonie m. Rutki, gm. Żukowo, ENERGA Sp. z o.o. .
 • Zaprojektowanie i budowa drogi w ramach programu Pomorskie Trasy Rowerowe – rowerem przez Żuławy, gmina Stegna.
 • Stworzenie strefy przyrodniczo – edukacyjnej w Białych Błotach Pszczeli Zakątek w systemie “zaprojektuj i wybuduj”.

Rok 2019

 • Zaprojektowanie i wykonanie 4 przystani i 4 przenosek kajakowych dla Gminy Starogard Gdański w ramach programu Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia.
 • Przebudowa rowu M-4, budowa drogi technologicznej, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.
 • Budowa infrastruktury kajakowej w ramach projektu pn. “Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia na terenie Gminy Gniew.
 • Realizacja w formule “zaprojektuj i wybuduj” przystani kajakowej w Parku Północnym oraz przystani kajakowej na terenie Kąpieliska Miejskiego w Malborku.
 • Nadleśnictwo Gniewkowo – podziemne zbiorniki przeciwpożarowe 50m3
 • Zabezpieczenie brzegu rzeki Drwęcy w miejscowości Mszanowo.
 • Zaprojektowanie i budowa drogi do oczyszczalni ścieków Przywidz wraz z przepustem na rzece Wietcisie.
 • Przepust w Pszczółkach.

Rok 2018

 • Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska – Uporządkowanie terenu po ogrodach działkowych im. Obrońców Westerplatte, budowa drogi
 • Gmina Żukowo – Budowa przenoski kajkowej w Lniskch
 • Miasto Pruszcz Gdański – Budowa przystani kajkowej przy Centrum Kultury i Sportu, i przy Faktorii
 • Miasto Pruszcz Gdański – Budowa wodnego zbiornika retencyjnego ZR1
 • Gmina Żukowo – Budowa przystani kajkowej w Rutkach

Rok 2017

 • Nadleśnictwo Osie – Przebudowa mostu na przepust na rzece Mątawie
 • Nadleśnictwo Człuchów – Budowa punktów czerpania wody
 • Nadleśnictwo Gniewkowo – Budowa punktów czerpania wody
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Prace utrzymaniowo-udrożnieniowe na Starej Noteci Rynarzewskiej
 • Miasto Włocławek – Wycinka wraz z pielęgnacją drzew i krzewów w ramach zadania pn.: “Utworzenie parku na Słodowie, oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. Henryka Sienkiewicza”

Rok 2016

 • Struga Gęś – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego, oraz układu poziomego koryta cieku w km 0+000-3+080 i 10+840+13+520, miasto i gmina Pruszcz Gdański
 • Zabezpieczenie ścianką szczelną skarpy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Czarnej Łachy, gm. Pruszcz Gdański
 • Konserwacja kanałów melioracji podstawowych; polder nr 17 Cedry Małe, 18 Trzcinisko, 19 Trzcinisko, 37 Błotnik
 • Usuwanie skutków powodzi, odbudowa korony prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Redy km 1+955-2+140, wału rzeki Płutnicy km 1+130-1+160
 • TAMA – Naprawa wału przeciwpowodziowego rzeki Szkarpawa, wraz z ułożeniem nawierzchni z płyt betonowych, gm. Stegna

Rok 2015

 • Gmina Osie – Rekultywacja wysypiska odpadów
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie – Ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Bzury w m. Plecewice
 • KPZMiUW – Zabezpieczenie lewego wału wstecznego rzeki Osy w km 0+000-4+100, gm. Grudziądz
 • Odtworzenie -kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Węgorapy, gm. Banie Mazurskie
 • Melioracje podstawowe użytków rolnych wsi Adamowo, gm. Elbląg
 • Zabezpieczenie ścianką szczelną skarp wałow przeciwpowodziowych Kanałów Piaskowego i Śledziowego, Gdańsk
 • Konserwacja wałów przeciwpowodziowych i kanałów, gmina i miasto Malbork
 • Konserwacja rzeki Czarnej Łachy
 • Konserwcaja rzek na terenie powiatu kościerskiego

Rok 2014

 • Rozbudowa wałow rzeki Cieplicówki km 0+000-4+650 wał prawy, km 0+000-5+400 wał lewy, gm. Elbląg
 • Roboty konserwacyjne urządzeń melioracji, obiekt Żurawiec
 • Roboty konserwacyjne urządzeń melioracji, obiekt Marwica, Mokajny
 • Konserwacja rzeki Struga Gęś na terenie miasta i gminy Pruszcz Gdański
 • Konserwacja kanałów melioracji wodnych, polder nr 4, Gdańsk

Rok 2013

 • Kanał Dolny Niziny Toruńskiej – roboty remontowo-konserwacyjne
 • Kanał Główny Wiejskiej Niziny Chełmińskiej – roboty remontowo-konserwacyjne
 • Zabezpieczenie ścianką szczelną skarpy odwodnej prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Tugi km 16+900-17+780, gm. Nowy Dwór Gdański
 • Zabezpieczenie ścianką szczelną skarp odwodnych wałow rzeki Wisły Królewieckiej, wał prawy km 6+200-7+000, gm. Sztutowo, wał lewy km 7+200-7+460. gm. Stegna
 • Zabezpieczenie skarpy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Czarnej Łachy km 1+250-1+650, gm. Pruszcz Gdański
 • Konserwacja kanałów podstawowych, oraz naprawa skarpy wału, m. Tuja, Orłowo
 • Konserwacja kanałów melioracji wodnych, polder nr 7 Koszwały i 14 Miłocin, gm. Cedry Wielkie
 • Konserwacja kanałów melioracji wodnych, polder nr 26 Grabowo, 27 Wróblewo, gm. Suchy Dąb
 • Konserwacja kanałów melioracji wodnych, polder nr 39 Suchy Dąb, gm. Suchy Dąb

Rok 2012

 • Zabezpieczenie rusztem stalowym wału przeciwpowodziowego Zalewu Wiślanego km 3+600-3+950, gm. Sztutowo
 • Zabezpieczenie rusztem stalowym wałów przeciwpowodziowych Wisły Królewieckiej, naprawa wałow rzeki Szkarpawy, gm. Sztutowo
 • Zabezpieczenie rusztem stalowym wałów przeciwpowodziowych rzeki Czarnej Łachy w m. Mokry Dwór, gm. Pruszcz Gdański
 • Zabezpieczenie rusztem stalowym lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Motławy w m. Lędowo, gm. Pruszcz Gdański
 • Kanał Dolny Niziny Toruńskiej – roboty remontowo-konserwacyjne