Likwidacja skutków oraz stabilizacja osuwiska dla ENERGA Sp. z o.o. .

Likwidacja skutków oraz stabilizacja osuwiska w rejonie m. Rutki, gm. Żukowo, ENERGA Sp. z o.o. .