Prim - hydrotechnika i melioracje

Oferta

Oferujemy realizację zadań mających na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów, oraz realizację inwestycji modernizujących infrastrukturę rolnictwa i leśnictwa w zakresie gospodarki wodnej.

Przedmiotem naszej działalności jest w szczególności:

  • Budowa wałów przeciwpowodziowych,
  • Regulacja rzek i kanałów melioracyjnych, wraz z przebudową budowli komunikacyjnych,
  • Wykonawstwo wodnych zbiorników retencyjnych,
  • Budowa i modernizacja obiektów hydrotechnicznych: jazów, stopni wodnych i zastawek,
  • Umocnienia brzegowe cieków wodnych z zastosowaniem koszy i materacy siatkowo-kamiennych, grodzic stalowych i winylowych, palisad drewnianych, opasek faszynowych i brzegosłonów,
  • Konserwacja bieżąca i gruntowna urządzeń melioracji.